Click to Download Ihyaussunna Application Form
 

 

ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ

ചോദ്യം: ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയാലും.

ഉ: എല്ലാവിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ക്കും എല്ലാവിധ ചൂഷണങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള പൂര്‍ണ സംരക്ഷണമാണ് ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. സമ്പാദ്യത്തിന് ഇസ്ലാം പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല. അത് അനുവദനീയ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയായിരിക്കണമെന്നേയുള്ളൂ. സമ്പാദ്യം എ ക്കാലത്തും വ്യക്തികളില്‍ കുമിഞ്ഞുകടി നില്‍ക്കാന്‍ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല. താഴെ പറയും വിധം ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക സമീപനത്തെ സംഗ്രഹിക്കാം.

ഒന്ന്: ഈ പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യരടക്കമുള്ള അതിലെ സകല ചരാചരങ്ങളും ലോകസ്രഷ്ടാവിന്റെ മാത്രം ഉടമയിലാണെന്ന് ഇസ്ലാം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. രണ്ട്: സ്രഷ്ടാവിന്റെ സമ്പത്തില്‍ കൈവശാവകാശവും നിയമവിധേയമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും ക്രവിക്രയത്തിനുമുള്ള അവകാശവും മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ. മൂന്ന്: മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഗുണത്തിനായി നിയന്ത്രണവിധേയമായി ധനസമ്പാദനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാല്: ധനം അന്യായമായി കുന്നുകൂടാന്‍ കാരണമാകുന്ന ചൂഷണവും വഞ്ചനയും തട്ടിപ്പും എല്ലാ രംഗത്തും ഇസ് ലാം കര്‍ശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഞ്ച്: ഈ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പലിശ, ചൂതാട്ടം, മോഷണം, ലോട്ടറി, പൂഴ്ത്തിവെപ്പ്, മായം ചേര്‍ക്കല്‍, ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ഇടപാടുകളെല്ലാം ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആറ്: കൈക്കൂലി, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള സമ്പാദ്യം, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാരിതോഷികങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇസ്ലാം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏഴ്: അധാര്‍മിക മാര്‍ഗത്തിലുള്ളസര്‍വ വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളും സമ്പാദന മാര്‍ഗങ്ങളും ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എട്ട്: അനുവദനീയമായ മാര്‍ഗത്തില്‍ സമ്പാദിച്ച ധനം പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വെറുക്കുന്നു. ഒമ്പത്: ശരിയായ മാര്‍ഗത്തില്‍ സമ്പാദിച്ച ധനമായാലും അതില്‍ ദരിദ്രര്‍ക്കും അശരണര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്ലാം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്.

പത്ത്: അവശത അവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു. തദടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സകാത് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്. പതിനൊന്ന്: അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ ആവശ്യമായ ധനം സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കാന്‍ ഇസ്ലാമില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പന്ത്രണ്ട്: നിര്‍ബന്ധ ബാധ്യതക്ക് പുറമെ ഐച്ഛികമായും ധനം ചെലവഴിച്ചു പുണ്യം നേടാന്‍ ഇസ്ലാം ശക്തമായി ആ ഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പതിമൂന്ന്: കടത്തിന് പലിശ വാങ്ങരുതെന്ന് മാത്രമല്ല കടം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നത് ധര്‍മ്മമായും കടംവീട്ടാന്‍ വിഷമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കല്‍ പുണ്യമായും ഇസ്ലാം ഉണര്‍ത്തുന്നു. പതിനാല്: കൃഷിയും കച്ചവടവും ഷെയറടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ പഠിപ്പിക്കുകയും കര്‍ഷകര്‍ക്കും വ്യാപാരികള്‍ക്കുമുള്ള പെരുമാറ്റചട്ടങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

പതിനഞ്ച്: ലുബ്ധതയെയും സാമ്പത്തിക അനീതിയെയും ഇസ്ലാം കഠിനമായി വെറുക്കുകയും ദാനധര്‍മ്മങ്ങളെയും വിശാല മനസ്കതയെയും കാരുണ്യത്തെയും അത്യധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പതിനാറ്: തൊഴിലിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ക ല്‍പ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം അധ്വാനത്തെ സമ്പാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഗണിക്കുകയും നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പതിനേഴ്: ഒരാള്‍ മരണമടഞ്ഞാല്‍ അയാളുടെ സമ്പത്ത് അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്കു നിര്‍ബന്ധമായും വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.


RELATED ARTICLE

 • സകാത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം
 • സകാത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം
 • ബേങ്കില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുക
 • സംഘടിത സകാത്
 • ഫിത്വ്ര്‍ സകാത് പണമായി നല്‍കല്‍
 • ഫിത്വ്ര്‍ സകാത്
 • സകാത്
 • സകാത് കൊടുക്കേണ്ട യഥാര്‍ഥ വസ്തു ഇല്ലെങ്കില്‍
 • സകാതിന്റെ തുകക്ക് ചരക്ക് സ്റ്റോക്കില്ലെങ്കില്‍
 • സകാതില്‍ കൊല്ലം കണക്കാക്കുന്നത്
 • വിഴുങ്ങിയ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ സകാത്
 • സകാതിന്റ നിരക്ക് ഖുര്‍ആനില്‍
 • സകാതിന്റെ ഇനങ്ങള്‍
 • മുതല്‍മുടക്കിനും ലാഭത്തിനും സകാത്
 • ലോണ്‍ എടുത്ത കച്ചവടം
 • കൂറു കച്ചവട സകാത്
 • കിട്ടാനുളള സംഖ്യക്ക് സകാത്
 • ആഭരണങ്ങളുടെ സകാത്
 • ആവശ്യത്തിന് നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കുടെ സകാത്
 • സ്വര്‍ണം, വെള്ളിയുടെ സകാത്
 • ബോണസ്, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്
 • സ്ത്രീധനത്തിന് സകാത്
 • പാത്രങ്ങളും കേടായ ആഭരണങ്ങളും
 • പലതരം കച്ചവടം
 • തേങ്ങക്ക് സകാത്
 • കംപ്യൂട്ടര്‍ സെന്ററിന് സകാത്
 • ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ
 • പലപ്പോഴായി നിക്ഷേപിച്ച പണം
 • പത്തുപറ പത്തായത്തിലേക്ക്
 • പണത്തിനുപകരം സാധനങ്ങള്‍
 • മുതല്‍മുടക്ക് കുറവാണെങ്കില്‍
 • മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് സകാത്
 • കച്ചവടം മകന്‍ ഏറ്റെടുത്താല്‍
 • കടം വാങ്ങി കച്ചവടം
 • സക്കാത്ത് വിഹിതത്തില്‍ വ്യത്യാസം
 • വിദേശത്തുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ സകാത്
 • കറന്‍സിയുടെ ചരിത്രവും സകാതും
 • ധന കൈമാറ്റത്തിലെ ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങള്‍
 • നീക്കുപോക്ക്
 • കൃഷിയുടെ സകാത്
 • വ്യവസായത്തിന്റെ സകാത്
 • കച്ചവടത്തിന്റെ സകാത്
 • സകാത് എന്ത് ?
 • സകാത് നല്‍കാത്തവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷകള്‍
 • ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി, ചില സത്യങ്ങള്‍
 • സംസ്കരണം സകാതിലൂടെ